Profesionálna ochrana zraku

čeština slovenčina english Polski Русский язык Magyar

ĽUDSKÝ
ZRAK alebo OKO ako neuveriteľný zdroj informácií

Rohovka (cornea)

Je priehľadná časť vonkajšieho povrchu, ktorá kryje zrenicu a dúhovku. Rohovka je zároveň prvá a najsilnejšia šošovka optického aparátu, podieľa sa spolu s prednou a zadnou plochou šošovky na vytvorení ostrého obrazu na sietnici. Predpokladom jej priehľadnosti je jej neustále zvlhčovanie.

SK/oko popis skŠošovka (lens)

Je 4 mm silný orgán upevnený k vráskovcovému opašteku. Šošovka je priehľadná spojka s viac zakrivenou zadnou plochou. Jej funkciou je lámať lúče tak, aby na sietnici vznikol ostrý obraz, čím napomáha k presnému videniu.

Zrenica (pupila)

Jej veľkosť sa pomocou dvoch svalových systémov nezávislých na našej vôli môže meniť a tým regulovať množstvo svetla prechádzajúceho do vnútra oka. Zmena šírky zreníc môže nastať vplyvom svetelných podmienok (jasné svetlo vyvolá ich stiahnutie), ale takisto aj zmenou intenzívnych emócií.

Sietnica (retina)

Je tvorená nervami a nervovými zakončeniami v podobe tyčiniek a čapíkov (fotoreceptorov). Tyčinky reagujú aj na veľmi slabé svetlo, ale nerozlišujú farby. Čapíky reagujú iba na silný zdroj svetla a rozlišujú farby. Na sietnici je videný obraz skladaný a pomocou zrakového nervu je odovzdávaný do mozgu.

ĽUDSKÝ ZRAK alebo OKO ako neuveriteľný zdroj informácií

Zrak je náš najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému prijímame až 80% informácií z vonkajšieho prostredia. Samotným orgánom, ktorý zabezpečuje videnie, je oko. Oči nám sprostredkovávajú informácie z pásma viditeľného svetla 400 nm (fialové svetlo) až 700 nm (červené svetlo). Oko samotné je veľmi zložitý a dokonale fungujúci "stroj", vďaka ktorému môžeme vnímať okolitý svet. Ale akékoľvek menšie poškodenie oka, prípadne poškodenie ktorejkoľvek jeho časti, môže viesť k zhoršeniu videnia alebo dokonca k strate zraku. Mali by sme si preto uvedomiť, že oči máme len jedny a preto je potrebné si na ne dávať veľký pozor.

 

iSpector advanced iSpector sport & leisure iSpector classic

 

© CERVA GROUP a.s.,
Všetky práva vyhradené.

Design & SEO: Neofema s.r.o.
Redakčný systém.: Kompletweb.cz